W wyniku zrealizowania projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w stomatologii” firma Robert Rejniak „Prywatna Praktyka Lekarska” rozszerzyła dotychczasową ofertę o nowy produkt w postaci jednowizytowego kompleksowego leczenia przy zastosowaniu odbudów ceramicznych z wykorzystaniem wycisków cyfrowych oraz nową usługę w postaci świadczenia precyzyjnych usług protetycznych w zakresie wykonywanie wszystkich rodzajów odbudów. Dzięki uzupełnieniu parku maszynowego o nowoczesne urządzenia oraz oprogramowanie udoskonalone zostały również dotychczasowe usługi w zakresie leczenia stomatologicznego (stomatologia ogólna, chirurgia stomatologiczna) - posiadanie sprzętu charakteryzującego się wyższym stopniem zaawansowania technologicznego umożliwiło świadczenie zabiegów standardowych przy znacznie wyższej jakości obsługi.
 

TABLICZKA


 
W związku z projektem realizowanym w ramach III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013: Gospodarka Innowacyjność Przedsiębiorczość; Działanie 3.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa pod tytułem „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w stomatologii”, firma Robert Rejniak „Prywatna Praktyka Lekarska” zaprasza do składania ofert na aktualnie toczące się postępowania ofertowe.

 

Postępowanie ofertowe zamknięte